cbc
Liečebné konope

Čo je CBC ?

Keď vezmeme do úvahy hlavné kanabinoidy, Cannabichromen (CBC) môžeme považovať za akési “škaredé káčatko.” CBC doposiaľ nezískalo žiadnu chválu ani pozornosť, čo sa ukazuje ako veľká chyba. Podobne ako kanabidiol […]

cannabis-treats-ADHD-680x510
Liečebné konope

Konope vs ADHD

Konopní vedci navrhujú využívať konope pri liečbe ADHD. Výskumní pracovníci v Nemecku, konkrétne Dr. Franjo Grotenhermen a Dr. Eva Milz, predložili minulý mesiac na medzinárodnom sympóziu o kanabinoidnej liečbe údaje ktoré naznačujú […]